TRDATA TECHNOLOGY Limited (зареєстрована в Великобританія, Брістоль, 10 Темпелбек, 1 поверх, BS1 6FL) повинна надавати, а Клієнт повинен використовувати Послуги на умовах цієї Угоди. TRData надає обмежену, невиключну і не підлягає переуступку ліцензію Клієнту і Користувачам на термін дії цієї Угоди на використання Інформації та Програмного забезпечення в суворій відповідності з положеннями та умовами цієї Угоди. Клієнт не має права встановлювати права будь-які права, надані за цим Договором. Всі права на інформацію належать Постачальникам Інформації і, в деяких випадках, TRData. Ні Клієнт, ні його користувачі не можуть передавати, копіювати (в тому числі шляхом рандомізації, передруку чи іншими подібними способами) і використовувати Інформацію в комерційних цілях. TRData не несе відповідальності за недотримання Клієнтом вищевказаних вимог. Цим Клієнт надає TRData виключне право (без будь-яких обмежень ліцензійної області) на використання і відтворення Контенту. TRData залишає за собою право видаляти будь-який Контент на свій розсуд.

Клієнт несе відповідальність за забезпечення доступності всіх прав на Контент, включаючи ті, які необхідні для надання ліцензій на Контент відповідно до цієї Угоди. Клієнт несе повну відповідальність за Контент і забезпечує його надійність і відповідність всім вимогам чинного законодавства. Якщо Клієнт має істотне порушення Послуга (і) надання Послуги, повністю або частково, представляється незаконним або суперечить правилам, посібникам, вимогам, іншим нормативним і ненормативним документам будь-яких біржових або регулюючих органів, TRData може призупинити Послуги, повністю або частково, з того моменту, поки таке порушення не буде усунено, без накладення штрафів. Інформація означає інформацію в будь-якій формі (включаючи текстові, графічні, анімовані і статичні зображення, фонограми), яка є частиною Послуг.

Постачальник інформації – клієнт TRData, інші треті сторони, чия інформація міститься в сервісах.

Послуга (и) означає будь-які послуги, що надаються TRData за цією Угодою, включаючи (i) надання інформації, отриманої TRData від постачальників інформації і з інших джерел, а також програмного забезпечення і підтримки; (Ii) служба обміну миттєвими повідомленнями, електронна пошта, чат і інші подібні послуги; Всі Послуги мають надаватися відповідно до положень і умов цієї Угоди та додатковими угодами до нього.

Користувачі – означає всі кінцеві користувачі Платформи, включаючи Клієнта і осіб, яким Клієнт дозволив доступ до Платформи.